Kärleken är alltid kopplad till sanningen.

Kärleken är alltid kopplad till sanningen.
Kärleken är alltid kopplad till sanningen. Fick detta från Gud för 35 år sen.

tisdag 30 juni 2020

30.6.2020.

TÄNK RIKTIGT. Kol.3:5,6

Var inte tillgänglig för synden, ha inga felaktiga
medvetna tankar i ditt sinne. Önska ingenting fel-
aktigt,för då kan förförelsen växa fram, och däri
ligger en fara, som kan bli mäktig och behärska dig.
Du som tillhör Jesus Kristus.

Vad vill du göra?

Om du låter de skadliga tankarna få inträde i dig,
faller du och det blir svårt, att ta dig ur.Tänk på vad som är bäst och vad det handlar om.
Skaffa bort förförelsen medan det ännu är tid.
Ryck, det ur ditt hjärta, det som har dödens frö
i sig.

Avstå från din önskan, bli fri från allt, som
bringar fördärv för dig. Var inte feg och frukta
ej för att det orsakar dig smärta.

För Guds rike, det högsta, står på spel.Liv och död.

Min Gud o Fader!
Tack för att du aldrig övergiver mig, även
om faran hotar. Tack, för jag får känna hela livets
allvar. Tack, för att du är stark i mig.

Till livet har du kallat mig, livet i dig. Bevara
min själs hälsa o kraft o skona mig från sjukdom, du
har helat mig. AMEN.

30.6.2020 MITA.

torsdag 25 juni 2020KLOKHET UTAN FALSKHET. Matt.10:16,17,18

Att skydda sig mot bedrägeri. Lev utan falskhet,
uppriktig sann o trogen, låt beskyllningar mot dig och mig
komma på skamm Gud känner mig och dig, han vet. Gud ansvarar
för våra liv och mina angelägenheter har jag lagt i hans händer.
Gud bär mig o leder mig o älskar mig, alltid. Lägger rätta tankar
i mig.

Guds tankar är uppenbarade för mig. Han låter mig genomskåda
falskheten. Jag vill förhärliga dig genom vad jag skriver.Tack att du aldrig övergiver mig, tack för beskydd genom Jesu
Kristi blod på Golgata, han offra sig för mig. Mitt hjärta tillhör
dig du har huvudnycklen till mitt hjärta. Ingen kan låsa upp det,
mer än du, din kraft min kraft, din nåd min nåd. Som ett får ibland
ulvar, känns det som ibland. Men du reste upp min inre människa,
du satte mig fri från fruktan, mindervärde o komplex. Ja, du
fyllde mig med din ande, det flödade över och jag blev helad.

Se, på Mästaren, fatta mod, till att förakta de oförståndigas dom,
simma mot strömmen om sanningen. Så ljuder det, Jesu Kristi fiender
är dömda genom världshistorien, de sköljs bort, de förkunnar fel.
Jesu Kristi tal har övervunnit världen redan och lever i våra
hjärtan med makt och kraft.

Fråga inte så mycket efter människors dom och vad de tycker, den
allmänna meningen. Sök sanningen Jesus Kristus, tala ut Guds ord.
Bekänn högt Guds ord. Hur få som än håller med dig. Lev i tro,
i ljuset som redan har vunnits genom Jesus Kristus.

Tack älskade Fader!
Ljusets fader är min. Han är vid min sida, jag är hemma hos Gud,
min Fader. Det är inför dig jag ska göra räkenskap. Jag har stått
inför domstol två gånger, helt oförskylt. Vad kan människor göra
mig? AMEN.

25.6.2020 MITA.

lördag 20 juni 2020

20.6.2020.

GUDS RIKES SKATT. Matt.13:44-51

Har du funnit honom, den dyrbara skatten, pärlan, det
högsta goda, som är mer värt än alla världens ägodelar?

Har du lärt känna det, som stillar hjärtats djupaste längtan?

Vet du vad liv och salighet är, vad frid och fröjd framtar?

Känner du ljuset, som upplyser allt dunkelt, kraften, som
lyfter upp över allt elände?
Har lyckans hemlighet blivit uppenbarad för dig, så att du
finner den och kan utbreda den omkring dig, så att, du kan så
kärlek, leva och verka som ett Guds barn och dra ned himmelens
välsignelse till jorden?

Har du kommit underfund med vad Guds rike är och hur du ska nå
det?

O, fröjda dig då och prisa Guds godhet, som berett dig detta och
att du precis som jag, funnit vägen. Inte alla är så lyckliga.
För många förblir skatten förborgad, de trånar till livskällan,
men kan inte finna den, de vill vara lyckliga och lyckliggöra,
men vet inte, hur det sker.

Guds rike är för handen, men de har ingen del däri, frälsningen,
har framträtt, men de ser den inte.

Tack Gud för att du har uppenbarat den för mig. Jag äger den.
Guds rike är mitt. Jag försakar varje böjelse. Förtröstar och
väntar i stillhet.

Fader i himmelen!
Jag tackar dig, av allt mitt hjärta, att du utvalt mig till ditt
rike, och låtit mig skåda din härlighet, känt din kraft, saligheten
i ett helgat liv. Fullända ditt verk i mig. AMEN.

20.6.2020 MITA.

måndag 15 juni 2020EVIGT LIV.

Tror du på uppståndelse och evigt liv?

Många svara, med ett hastigt ja, menar väl, men
bedrager sig. Vad han kallar sin tro det är intet,
har varken kraft eller liv och utövar ej det ringaste
inflytande på hans tänkande eller görande.

Hans blick är ej, klar hans hjärta inte fast, hans mod
inte glatt, hans liv ej rent, såsom det dock måste vara,
om han verkligen trodde. Han säger blott efter vad andra
säger. Hans tro är bara en mening som stöder sig på
yttre förhållanden och lider brist på all djup grund.

Levande tro på uppståndelsen och evigt liv, kan bara
finnas där, var sann gudstro, liv i Gud, innerlig gemenskap
med honom, gudsbarnaskap finns. Det är grunden, där tron växer.
Vars planta måste vara rotad, om den skall frambringa blommor.Har du verkligt liv i Gud, då vet du, att det är evigt liv,
så sant det är den evige Guden, för vilken du lever. Har
du hans ande, så är du en odödlig ande och tillhör du honom,
som hans barn, då är du hans egendom. Och ingen kan driva dig
ifrån din fader Gud, utom du själv.

Evige Gud!
Mitt sinne tillhör dig. Allt tillhör mig i dig. Tack, för
ljuset, det fulla saliga livet i dig. Jag är ditt barn och
ska vara dig trogen. Amen.

15.6.2020 MITA.

onsdag 10 juni 2020

10.6.2020.

DET FRÄMSTA BUDET.  Matt.22:35-38

Vilket är det främsta budet i Guds lag?

Det tvistade de skriftlärda om. De lärda har många
fruktlösa strider, de förlorar sig i enskildheter
och förlorar det hela, som är viktigt, helheten.
De finner inte den Guds ande som gör levande.

Jesus Kristus ger rätta svar på allt, då han talar om
kärleken, som står över alla bud, kärlekens bud, samman
fattar alla andra bud.

Kärleken är Guds ande, han tänker Guds tankar och har hans
vilja och därför gör han vad han har sagt, bjudit, fritt och
hjärtligt, sant och lätt, som det är menat. Han allena kan gör det. Utan anden är allt sken dött och själlöst.
Gud är det, som framgår ur kärleken och allt ont har sin grund
i brist på kärlek.

Kärleken står oxå. högt över alla trosläror. Utan kärlek är de
bara ord o föreskrifter. Där ingen kärlek finnes, där finnes ingen
tro, mörker betäcker själen. Kärleken uttrycker vad som finns i ditt
älskade hjärta.

Om alla, som menar der ärligt, hade denna kunskap, så skulle stridig-
heter dem emellan förlora sin udd och det skulle bara finnas en väldig
strid. Striden mellan ljus och mörker, mellan kärlek, sanning o lögn.
Du måste lära dig att förstå detta. Älska och ljuset går upp för dig.
Men vi ska inte älska det onda, falska o bedrägliga etc.
Gud ska bo i våra hjärtan, öppna för honom.

Fader i himmelen, eviga kärlek!
Tack, för att du har uppenbarta detta för mig. Helga mitt hjärta i
kärleken, så att jag med glädje gör din vilja atumatiskt. Jag vill
förstå vem du är och prisar dig ständigt, alltid. AMEN.

10.6.2020 MITA.

fredag 5 juni 2020

5.6.2020.

GUDS RIKE I OSS.  Luk.17:20,21

Låt det inte oroa dig, om mycket i världen inte är så,
som du föreställt dig, att det borde vara.

Du och jag menar att sanningen, under alla förhållanden
måste komma till heder och rättfärdigheten behålla fältet,
men det är inte så, lögnen och orättfärdigheten tar många
segrar. Tyvärr!Du och jag tänker att det goda måste få rätt och att det
måste gå de kristna väl, men oftast lyckas det för de onda,
de gudlösa berömmer sig över sin lycka.

Men låt ingenting förvilla dig därför, fastna inte vid det,
som är för ögonen, blicka djupare och gå till gruden med
saken.

Guds rike är, och dess barn för ett förborgat liv med Gud mitt
i bland oss och Guds härlighet uppenbarar sig i oss.
Sanning förblir sanning, tro och kärlek och där Guds vilja sker,
är frid och fröjd. Det stora goda, evigt och oförgängligt, har
Gud givit oss.

Det finns människor som säger sig ha, himmelrikets nycklar och
gör inträde beroende på allahanda yttre ting. De förväxlar Guds
rike med något parti eller samfund, som de vill att du ska söka
frälsning, genom. De uppställa sina stadgar och vill ha dem
ansedda såsom gudomliga bud.

Men låt dig inte oroas av sådan önskan. Många vill vilseleda
människor. Trakta efter den rätta helige ande, Guds ande som
han var mäktig i Jesus Kristus. Där han är, är himmelriket,
trots alla yttre åtskillnader, som håller människor isär.

Tacka, alltid Gud, Guds ande o Guds ord som upfyller våra hjärtan.

Ja, tack Herre, helig och sannfärdig!
Himmelske Fader o Gud. För din ande i mitt hjärta, din uppenbarelse,
helga mitt sinne och min vandel. Liv och salighet i sanning. Ditt
rike som osynligt finns i världen, låt mig förmedla din frid o salighet,
hur stora gensägelserna än må vara. Jag vet att du är Herre och ditt rike
är ett evigt rike. AMEN.

5.6.2020 MITA.

lördag 30 maj 2020

30.5.2020.

GOTT OCH ONT.  Matt.13:24-28  Luk.13:18,19

Gott och ont står i världen bredvid varandra.
Ovännen sådde ogräs mitt i vetet. Ovännen är
djävulen, det är anden i människan redan i fröet
är vetet och ogräset olika.

Inifrån deras väsens djupaste grund skiljer sig,
himmelsrikets barn och ondskans barn.

Från Guds ande härstammar de godas sinnelag. Vi älskar
Gud vår Far och det evigt goda, vi söker inte vårt, utan
himmelriket, dess rättfärdighet och sanning, först, sen
skall allt det andra tillfalla oss.

Må Gud leda våra tankar och vad vi gör. En annan ande står
emot, som heter egenvilligt begär. De som är av den anden,
älskar blott sig själva, vill inget annat än sina låga
önskningar uppfylls. De vill gärna bestämma över andra oxå.
Deras ord klingar gudlöst, de är främmande växer på Guds åker
och fiender till hans rike.Vad tillhör du?

Av vilken ande är du född?

Vart går ditt hjärtats innersta tänkande?
Pröva dig själv i Guds ljus.

Evige, gode Fader Gud!
Din är jorden och allt vad här i är. Olika boningar har du
berett för, till dina människor, där de ska växa upp och tjäna
o ära dig. Ack, att din vilja må ske och vi alla vore dina barn.
Men din värld är förorenad av det onda, en främmande ande har
trängt sig in o sått en ond säd. Vi kan inte ändra det. Men vi
kan se till att tillhöra dig, det goda. Din ande ska vara i oss.
Jag tillhör Guds ande, Guds rike o vill leva dig till behag.
Då är jag inte heller ond eller elak mot någon människa.
Jag önskar dem blott gott, liv och övernog i Jesu Krist. AMEN.

30.5.2020 MITA.