Kärleken är lltid kopplad till sanningen.

Kärleken är lltid kopplad till sanningen.
Kärleken är alltid kopplad till sanningen. Fick detta från Gud för 35 år sen.

måndag 20 maj 2019

20.5.2019.


                                "Du har gjort mig fri, min Gud och ingenting ska få binda mig,
                                  du har gjort mig fri min Gud och ingenting ska få binda mig.
                                  Du är min Gud, du är min fasta klippa och jag älskar dig min Konung".

onsdag 15 maj 2019

15.5.2019.

MIN JORDISKE FADER.

Min pappa trodde att Jesus funnits, men som en revolutionär,
han kunde inte se att han var Guds son, född utan synd. Min pappa hette Evert
och fick gå igenom mycket lidande, innan han kom hem. Han fick prostata can-
ser i sent läge, gick ej att göra något åt, så det spred sig metastaser överallt.
Han blev sent om sidor medveten att Jesus var Guds son och tog emot "frälsning"
tack o lov, i tid.

Natten när han gick hem till Herren, på Ängelholms sjukhus, satt jag hos honom,
ingen annan orkade. Men jag gjorde det gärna, han var i det närmaste meddvetslös,
smal som ett streck, men jag tyckte mig känna en rörelse i handen, när jag sa att Jesus
snart skulle hämta honom, jag sjöng även i anden  för honom. Vid halv tolv, lämnade
anden kroppen, fullkomlig frid, en fridfull upplevelse för mig. Mor hade hört
 i deras sovrum att det klack till i klockan på väggen, så hon visste att nu hände det.

Jag pratade lite med läkaren efteråt, men sen när jag skulle köra hem till Knäred,
vi bodde i villa där då och mina tre barn, då var det som om all kraft lämna mig,
jag fick lägga mig ner i bilen och vila minst en kvart, sen kunde jag köra.
Mycket märklig känsla, så alldeles kraftlös.
Jag tror det är viktigt att vara med och uppmuntra människor som tar steget.

Den verkliga människan är alltså den inre människan. När vi talar tungor, så
talar vi ut ur vår hjärta, ur vår ande, ur den inre människan.
1Kor 14:14 "Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min ande,
men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad".
Om jag ber med tungor, är det min ande som ber. Jesus säger till sina lärjungar, att
Helige ande alltid är oss, inte bara ibland. Även om vi gör fel, så lämnar inte Helige
ande oss. Helige ande kommuniserar med vår ande, inte vårt intellekt.

Hur då? Han talar i vår ande, hjärta, eftersom han bor där. Vår ande tar emot information
från Helige ande. Det finns flera exempel från mitt liv, när den helige ande, manat mig
att bedja, mitt på natten. En gång bad jag 1 timme, när jag inte visste, vad jag bad för.
Efter några dagar fick jag reda på svaret, genom en vännina (jag hade ochså frågat Herren
om vad jag bad för). Hon berättade att en gemensam vänns barn, hade fått kokhett choklad-
mjölk över sitt bröst, så illa att en hudtransplantation, behövdes göras. Anden hade manat
mig att be natten när detta skulle göras. När de kom till sjukhuset konstaterade man, att det
hade läkt otroligt snabbt. Ära vare Gud!

Handla på Guds ord, lär dig dag för dag. Misstag begår alla, höj dig över dem.

15.5.2019 MITA.

fredag 10 maj 2019

10.5.2019.

HELIG ANDE.

Det var just här på Pingstdagen som Gud utgöt Helig ande och alltsedan dess
så har Helige ande varit i världen. Gud har redan givit allt, sen är det upp till
dig och mig att ta emot de gåvor som Helige ande vill ge.

Hes 36:25,26,27. Profeterade om detta,"och jag skall stänka rent vatten på er,
så att I blir rena, jag skall rena er från all orenhet och från alla era eländiga
avgudar. Och  jag skall giva er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert
bröst, jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och giva er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och så göra, att I vardrar efter mina
stadgar och håller mina rätter och gör efter dem".

Gud, vår Fader vill att vi ska vandra här i ande och sanning, ledda av Guds ande,
som bor i vår ande, vårt innersta, vårt hjärta. Gud är ande och han skapade oss
till sin avbild, då är vi i första hand andevarelser. Så vår egentliga människa bor
inom oss, i det fördolda, i det inre. Vår yttre människa blir äldre och går sönder,
bryts ned. Men vårt verkliga jag, blir inte äldre, den inre människan förnyas dag
för dag, utseendet förändras, vi får rynkor etc.

2Kor 4:17,18 "Ty vår bedrövelse, som varar ett ögonblick och väger föga, bereder
åt oss i översvinnligen rikt mått en härlighet, som väger översvinnerligen tungt
och varar i evighet, åt oss som inte har till ögonmärke de ting, som syns, utan dem
som icke synas, ty de ting som synas, de varar allenast en tid, men de som icke
synas varar i all evighet".

När vi går igenom svårigheter, så varar det ett ögonblick. Vi får rikta vår blick inte
mot det synliga, utan det osynliga, som egentligen är mer verkligt än det vi ser.
Smith Wiggelsworth, trons apostel, sa: "jag påverkas inte av vad jag ser eller hör,
utan av det jag tror".
Det är genom tron vi ser det osynliga, ser in i andevärlden.

2Kor 5:1 "Ty vi vet, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så har vi en
byggnad, som kommer från vår Fader Gud, en boning, som icke är gjord med händer,
en evig boning i himmelen".

Vår "jordiska boning" rivs ned, blir lagd i graven, multnar och blir jord igen. Det är inte
slutet utan början. Den inre människan är en evig boning.
fortsättning följer.....

10.5.2019 MITA.

söndag 5 maj 2019

5.5.2019.

GUDS SONS FÖDELSE.

Jesus föddes i ett stall, han var inte värdig någon annan plats.
Bodde med sina föräldrar i Nasaret i 30 år, han förberedes för sin tjänst
av Helig Ande, under tiden, han läste om sig själv i Biblen.

Luk 4:18,22 "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig. Han har sänt
mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet
till de fångna och syn för de blinda, ja, till att predika ett nådens år från
Herren".

Sedan lade han ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte
sig ned. Och alla som voro i synagogan hade sina ögon fästa på honom.
Då begynte han tala och sade till dem: "Idag är detta skriftens ord
fullbordat inför era ögon".

När han döptes i floden Jordan, av Johannes 30 år gammal, kom helig Ande
över honom och sa: "Detta är min älskade i vilken jag har funnit behag".

Matt 3:16,17 Jesus var lika beroende av Guds ord och helige Ande, som
du och jag är. Fast redan som 12 åring i templet, visste han vem han var.
Jesus sa: "Tror du icke, att jag är i Fadern och Fadern i mig. Varom icke,
så tro för gärningarnas skull".

Jesus sa: "De ord jag talar till er, talar jag icke av mig själv. Gärningarna dem
gör Fadern, som bor i mig, de är hans verk. Jesus imiterade Fadern, och det är
precis vad du och jag oxå. ska göra, för Jesus säger vidare, "Jag ska bedja Fadern
och han skall giva er en annan hjälpare, som för alltid skall vara hos er, sanningens
Andesom världen inte kan taga emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte.
Men ni känner honom, ty han är hos er och skall vara i er". Han skall lära er allt och
påminna er om allt vad jag har sagt er".

Om inte Jesus gått till Fadern, Guds rike, så hade inte vi fått den helige Ande, som
har flyttat i oss och hjälper oss i denna jämmerdal.
Sanningens Ande, som förkunnar Jesus för oss. Alla som är födda på nytt har
sanningens Ande i sitt hjärta, boende hos sig i sin ande. Vi behöver bli
medvetna om det.

Apg 2:4 "De blev alla uppfyllda av helig Ande och begynte tala andra tungomål,
eftersom anden ingav dem". Håll alltid er indre blick fäst på Jesus och själens
fönster öppet, Jesus vill giva oss allt som är vackert och gott.
fortsättning följer.....

5.5.2019 MITA.

tisdag 30 april 2019

30.4.2019.

HÄRLIGHETEN FRÅN GUD. Kapitel 6, som inte finns i min bok.

Hela jorden är full av Guds härlighet, han är full av nåd och barmhärtighet.
I Joh Upp. 21:23  "Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty
Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är Lammet".
Det behövs inget ljus mer, Jesus Kristus är ljuset och allt är inneslutet i
honom.

Joh Upp. 22:16  "Jag, Jesus Kristus har sänt min ängel för att  i församlingarna
vittna om detta för er. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans
släkt, jag är den klara morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger: "Kom".
Och den som törstar han kommer, den som vill, han tager livets vatten för
intet".

Det finns en underbar beskrivning på Guds son, Jesus Kristus, "någon som
liknade en människoson, klädd i fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet
med ett gyllene bälte. Hans huvud och hår var vitt såsom vit ull, såsom snö,
och hans ögon vore som eldslågor. Hans fötter liknade glänsande malm,
när den har blivit glödgad i en ugn. Och hans röst var  som bruset av stora vatten.
I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick ett skarpt
tveegat svärd, och hans ansikte var som solen, när den skiner i sin fulla kraft".

Är det lustigt att jag är förälskad i Jesus Kristus, man kan inte vara annat om man
en gång mött honom, på ena eller andra sättet. Ibland känner jag mig nästan berusad,
 av hans skönhet. Tänk, att han älskar hela tiden, oavsett vilka vi är och vad vi gör.

Vi ska se på hur det var när Jesus Kristus kom till jorden. Går att läsa om i Lukas.
Änglen Gabriel, blev sänd till en ung flicka i Nasaret Maria, hon var förlovad med
Josef. Hon blev förskräckt när änglen kom. Gabriel sa: " var inte rädd Maria, du har
funnit nåd inför Gud. Du ska bli med barn och föda en son, Jesus Kristus ska han
kallas. Det är Guds son och världens frälsare. Maria sa: "hur ska det kunna ske, jag
har inte varit ihop med någon man. Gabriel sa: "Helig Ande ska komma över dig,
därför ska barnet, som du föder vara heligt och Guds Son. Maria sa: "Jag är Herrens
tjänarinna, ske mig som du sagt". Gud kunde bruka Maria, för hon var totalt överlåten
till honom.
fortsättning följer.....

30.4.2019 MITA.

torsdag 25 april 2019

25.4.2019.

SVÅRA SÅR.

Jag träffar en kvinna ibland, som har fått väldigt svåra sår i sitt
innersta på grund av oförlåtelse. Att det handlar om oförlåtelse vet jag,
och det yttrar sig fysiskt genom att hon har fått giftstruma. Giftstruma är
en somatisk sjukdom.

Jag kände denna kvinna innan sjukdomen bröt ut
och alla tecken tyder påatt det är en följd av oförlåtelse i hjärtat.
Ofta kommer fysiska krämpor på oförlåtelse. Jag vill uppmana dig.
Gör upp med all oförlåtelse!  Det kan vara mycket svårt, men på grund
av Jesus Kristi försoningsverk är det möjligt, vi kan förlåta andra.

Hebr 4:15,16 Ty vi har inte en sådan överstepräst, som ej kan ha medlidande
med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, liksom vi, dock
utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi
må undfå barmhärtifhet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Jesus Kristus vet allt. Allt ligger blottat för honom. Han tar hand om oss.
Frimodigt kan vi komma inför honom, eftersom vi hat rätt ställning inför
Gud, allt på grund av Guds nåd och kärlek. Vi har ingen förmåga i oss
själva att att glömma och förlåta, men Gud sätter oss i stånd att älska och
förlåta.

Vi har inte heller någon förmåga att hela varandra, med Gud helar andra
genom oss. För inte så länge sedan blev en kvinna helad , från en tumör i
halsen, på grund av ett kunskapens ord, då gäller det att lyda.

Nu är det slut på kapitel 5, men jag har ett kapitel till som jag skrev för inte så
länge sedan.

25.4.2019 MITA.

söndag 21 april 2019

21.4.2019.

STENEN ÄR BORTA!

Han är uppstånden.
Min Mästare lever, stenen är borta, han
ligger inte i sin grav. Halleluja!

Han lever i mitt hjärta, ständigt närvarande,
vilket ger mig fullkomlig ro, vila och glädje.

Vi kan aldrig mer bli detsamma som vi
varit en gång.

Ty har vi en gång druckit av det vin J,K, giver
det eviga livets vin, går inte törsten att släcka,
med jordens vin, det är förgäves.

21.4.2019 MITA