Kärleken är alltid kopplad till sanningen.

Kärleken är alltid kopplad till sanningen.
Kärleken är alltid kopplad till sanningen. Fick detta från Gud för 35 år sen.

måndag 16 december 2019

16.12.2019.

SANNFÄRDIG.

Vårt tal ska vara "ja,ja" "nej,nej", vad där utöver är
av onda, står det i Guds ord.

En vacker och älskvärd, en sannfärdig människa är en som
talar så, som hon tänker och på vars ord man kan förlita sig?

Har du varit med om hur hjärteglädjande det är att umgås med
sanningens barn, hur rofylld man finner sig i deras närvaro?

Har du tittat in i trogna ögon och lyssnat till den röst, som
kommer från hjärtat? Fast var finns de, när det gäller mig?

Då vet du, att där som sanning och trohet härskar där är himmel-
riket och där ger Gud sin närhet till känna.Ett sanningens barn, sky lögnen i varje gestalt, förakta de falska
konstgrepp vilka påverka sinnelaget med ord, försmå fegheten, som
gömmer sin mening bakom bedrägligt tal. Ett rättframt ord ur den
uppriktiges mun, är mer värt än ett långt lysande tal.

Så viktigt med sanningen, jag älskar det som är sant och jag älskar
helhet och avskyr när något går sönder. Sanning, trohet och rättfär-
dighet, älskar jag. Oppotunister finns det många.

Om du hatar synden och lögnen, då känner du dig inte frestad till
den. Då kan du inte heller bedra någon. Tomt sken i hyckleri är inget.
Ditt hjärta ska flöda. Sådant sinnelag, sådant tal.

Gud är rättvis, han kommer att dömma, var och ens handlingar, tankar
etc. Sann i tal och hjärta, falskhet och lögn är avskyvärt. Ibland
tycks det som om orden delas isönder, då kan det bli, vad som helst,
det är inte riktigt och döda saker ska inte tala, kan inte tala.

Ren, trogen, enfaldig och uppriktig. Det vill vår Fader att vi ska
leva efter.

Vi ska ha kärlek till våra ovänner, men det som är ont, är inte gott,
det kan inte uppväxa något gott ur ond sådd. Vi ska inte låta oss på-
verkas av det onda.

Därför kan vi inte umgås med vem som helst. Vi kan be för alla, men
inte umgås. Själv har jag fått avsagt mig gemenskap, med moraliskt
dekanenta människor. Människor som dricker sig berusade, tittar på
dåliga filmer etc. Men världen tycks älska perversitet etc.

Ljus och mörker går inte ihop. Mitt hjärta är skapat för frid, ljus,
glädje och kärlek. AMEN.

16.12.2019 MITA.

onsdag 11 december 2019

11.12.2019.

DEN SOM SÖKER FINNER.

Vad alla människor söker, är Jesus Kristus, men de vet inte om det
eller vad de söker. Men ingenting annat tillfredsställer den inre
tomheten, därför att Gud har skapat det så.

Prova ditt hjärtats tankar och önskningar inför, den evige gode Gudens
heliga ansikte. Är de oskyldiga, rena och ärliga, fria från själviskhet,
obefläckade av syndiga känslor?

Är de riktade blott på det, som tjänar till dem och de minas, din nästas
sanna frid och överrensstämmer med Guds vilja?Lyft då upp dina ögon med glad tillförsikt och fast förtröstan och lägg
fram ditt inre för din Fader, han vill böja sig ner till dig. Öppna väl-
signelsens källa, den skall komma över dig och mig, som ett milt regn.

Bed, och du skall få. Det gjorde jag, tog emot Herren Jesus Kristus, den
8 december 1973, efter att han vidrört mig annars hade jag haft svårt att
tro på honom. Herren har olika sätt att göra sig hörd. Gud är nära alla
dem som åkallar hans namn på allvar.

Vill du vandra i ljuset?
Längtar du efter sanning?
Hungrar du efter rättfärdighet?
Himmelsk frid?

Är det heligt allvar för dig, all din själs kraft, sträck ut din hand efter
honom, som nedlagt din längtan i ditt hjärta. Då för du förnimma hur han
kommer dig till mötes, du kommer att märka hans andes fläkt.

Sök, och du skall finna. Det gjorde jag och fann, strömmar av levande vatten
flödade över mig. Jag blev fri, från fruktan, mindervärde och komplex, hela
mitt inre restes upp, detta hände 10 år efter, att jag tagit emot min Herre
Jesus Kristus. Jag hade läst Guds ord i 10 år, men nu blev det liv och över-
nog, jag fick uppenbarelsekunskap.

Vill du vara i himmelriket, i den saliga gemenskap med din Gud, stark i
tron, viss om hans kärlek, ett glädjefullt barn inför hans ansikte, i anden
ett med alla som älskar honom. Det ligger framför dig, Gud är nära och ned
vår Fader, livets fullhet. Dörren är nära klappa modigt på och den skall upp-
låtas för dig.

Klappa på och dörren skall öppnas. Det gjorde jag och Guds dörr är alltid
öppen för mig. Ingen människa kan någonsin stänga den. Guds alla 33 000 löften
är mina.

Fader i himmelen!
Jag tackar dig, för alla goda gåvor, med vilket du så rikligen välsignat mig
med. Du är källan ur vilket livet strömmar. Den heliges andes ström så kraftig
och flödande.Därför kommer jag till dig och lägger ned mina innersta tankar,
min längtanfulla åstundan efter dig.

Du i mig och jag i dig, låt mig så med glädje, gå min väg och uppnå målet, som
du har för mig. Tala med mig som till ett barn. AMEN.

11.12.2019 MITA.

fredag 6 december 2019

6.12.2019.

AKTA DIG FÖR LÖGNENS MAKT.

Många gör sig till dommare över sin nästa och
fördömmer även hans minsta fel, medan han är
skyldig till en mycket större synder själv.

Någon skulle kunna tala om för honom vad han gjort,
och vem han är, blott han själv vet inget om det.

Hur är det möjligt?
Hur kan en människa vara så förblindad?

Tala med Gud var inte fånge i ett sjäbedrägeri.
Akta dig för lögnens makt och följden av den,
att försynda sig mot sin nästa och emot sig själv.
Döm inte din nästa orätt, då vållar den smärta.
Låt inte ogräs växa i ditt hjärta. Ljug inte.Eller är det kärlek när du gör din nästa uppmärksam
på fel?

Den sanna kärleken är helig och bor blott i ett rent
hjärta. Och Gud som ser i det fördolda vet, var och
ens hjärta. Helga dig själv då ser du rätt.

Den gudomliga kärleken felar aldrig, pröva dig själv.

Sannfärdig, helig GUD!
Bevara mig för lögnen och för alla konstgrepp som tjänar
henne. Låt mig alltid vara sann i mig själv. Visa mig,
helige Fader. Jag är allvarlig och vill inte förspilla
min tid på oegentligheter.

Du talar till mig i allt,
som sker omkring mig och jag tror att ditt ord är mera
sant än det jag ser. Låt mig förstå det du vill att jag
ska förstå, vad som är menat. AMEN.

6.12.2019 MITA.

söndag 1 december 2019

1.12.2019.

LIVETS BETYDELSE.

Var är ditt hjärta?
Vart går din önskan och strävan?
Var ser du livets betydelse?

Låt dig inte ryckas med av världens ström, som jagar
efter fåfänga. Det är ett förvirrat läge, när man väntar
lyckan av jordiska ägodelar, fridlöshet, missmod, avund
och oförnöjdsamhet, där hjärtats önskningar förblir oupp-
fyllt, inre tomhet blir följden.

Till sist intet, när världens härlighet går om intet.
Då blir hjärtat neddraget i stoft och smuts och går under
i gudövergivenhet.

Vi kristna är kallade till ett bättre liv.
I himmelen är vårt hem, himmelska krafter är mina, jag
vandrar fram över jorden, som ett himmelskt barn, Faderns
barn i förberedelse för evigheten.

Mitt inre, mitt hjärta är hos Fadern, jag gör mig fri, från
ting som vill dra mig nedåt och andas himmelskluft. Jag har
min lust i det som varar evigt.Mitt hjärta är den gudomlige andens tempel, jag smyckar det
med hans gåvor och fyller det med högt och rent sinne, under
uppåtblickande till min Fader. Jag är medborgare i himmelen
redan nu.

Evige Gud, alltings Herre!
Himmel och jord är dina, kropp och själ har du skapat, i tid
och evighet råder du över världen, du livets källa.

När jag har dig då har jag allt och när jag tjänar dig, då är
allt mitt görande helgat. Lyft mitt hjärta upp över fåfänglig-
heten, uppfyll min tillvaro med evigt innehåll. Dig tillhör
min tillvaro, dig min Fader Gud. AMEN.

1.12.2019 MITA.

tisdag 26 november 2019

26.11.2019.

BÖN.

Bed i det fördolda, umgås med gudomligheten.
Gud är helig, jag ropar, han svarar. Jag
upplåter mig till min Fader, han fyller mig
med sin nåd, kraft och makt.Salighetens hemlighet, himmelska krafter
strömmar ned, tid o evighet sluter sig samman.

Låt dig inte ryckas med av världens ström, som
jagar efter fåfänglighet. Det är förvirrat när
man väntar lyckan av jordiska ägodelar, missmod,
avund o oförnöjdsamhet.

Varje plats är en sådan helgedom, överallt där
är Gud mig nära, blott en ren åstundan och fast
i tro, blicka till honom, så vänder han sitt
ansikte till mig och dig.

Det gör jag ofta, det är mat och dryck för min ande,
själ, det är mer än allt vad världen kan bjuda mig.

Livets evigt flödande källa, som vederkvicker mig,
föryngrar det åldrande hjärtat, samt ger mig nya
vingfjädrar såsom örnen.

Lämnar hela världen bakom mig och svinga mig uppåt,
mot helig höjd.

Då överskådar jag allt i det rätta ljuset. AMEN.

 26.11.2019 MITA.

torsdag 21 november 2019

21.11.2019.

RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD.

Det är lätt att vara tillfreds med sig själv om man nöjer
sig med den rättfärdigheten, som ger sig till känna inför
människors ögon. Då vågar du låta dig bli sedd om du bär
en anständig dräkt och ditt ansikte är rent från fläckar,
om du inte har begått några i ögonens fallande synder,
som du har fått straff och förakt för.

Då finner du alltid sådana som är under dig och du kan
se ned på dem, i det medvetandet att du vandrar på höjden.

Det är fariseernas rättfärdighet, vilka ännu i dag bröstar
sig bland mängden av anständigt folk och vill behärska
deras tankar.Men Jesus Kristus har lärt oss annat, om vi vill ha med-
borgarrätt i Guds rike, då måste vi ha en bättre erfarenhet,
klart och sant ända till grunden.

Ett rent hjärta, ohycklad ödmjukhet och barnsligt förtroende,
redlig vilja,innerlig åstundan efter fullkomlighet, att längta
efter gudomliga kärlek.
Det är rättfärdigheten som gäller inför Gud. All osanning slutar
här, varken Gud eller oss själva vågar vi bedra. Inför den helige
består blott ett helgat sinne.

Är du kristen?

Tillhör du Guds rike?

Pröva ditt hjärta inför den allvetandes ögon.
Eviga sanning, du känner mig, du vet hur jag menar, ta bort all
lögn och allt hyckleri, genomstråla mig med ljuset från ditt
ansikte.

Helga oss att rikta hela vårt sinne mot målet. Vårt hjärta frambär
vi inför Gud, våra tankar uppsända inför Herren. Vi ger oss på nytt
och på nytt till honom, vi har förbund med Gud.

Tack, Jesus Kristus för ditt offer för mig, tack mitt hjärta är fäst
vid ditt. Tack, älskade Jesus Kristus, tack för alla mina barn och
barnbarn. AMEN.

21.11.2019 MITA.

lördag 16 november 2019

16.11.2019.

FÖRTRÖSTAN PÅ GUD.

Varje varelse lever efter sin natur, som Gud
skapat dem. Varje planta utvecklar sin art, bildar
sina blad occh blommor, som motsvarar sitt väsen.Lev så som Gud föreskrivet, utveckla det som är
nedlagt i dig efter den kraft som förlänats.

Förtrösta på Gud han skall giva tillfällen.
Fri och glad, lär känna Herren, tjäna honom,
med tro och förtröstan, tacka och prisa hans
namn.

Min Gud och  min Fader!
Jag överlämnar mig och de mina och allt som ligger
mig om hjärtat, förtroendefullt i dina händer. Du är
min Herre, Mästare o Vän, du har skapat mig till det
jag är o föreskrivit mig den väg jag bör vandra.

Jag vill vara dig trogen, vad du anförtrott mig.
Jag är lugn och förlitar mig på dig.

Du är rik och har i din makt plats för mig. AMEN.

16.11.2019 MITA.